การใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลตรวจสอบยีนตอบสนองต่อการรับสารหนูในข้าวเจ้า และข้าวเหนียว


แสดงความคิดเห็น

(0)