การดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปสารประกอบของแข็งเสถียรโดยใช้น้ำทะเล: การประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่ง