การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์เบนซินที่ติดตั้งก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวีที่มีความผิดปรกติ

Publish Year International Conference 4
2017 exSaereephap Boonsit, inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vibration Signal Analysis for LPG-modified Engine and Normal Oil-usage Engine with Different Engine Speeds and Faults", The 7th International Congress on Engineering and Information (2017 ICEAI), 9 - 11 พฤษภาคม 2017, Kyoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัฐพล สาครสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSomboon Khumneungratavongsa, exKrit Rattanarat, "A Comparative Study of LPG-modified Engine and Normal Oil-usage Engine", The International Conference on Engineering and Applied Sciences (TICEAS 2016), 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 exTheerathan Kingrattanaset, inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Vibration Signal Analysis for LPG-modified Engine and Normal Oil-usage Engine with Different Engine Speeds", The 2016 Global Conference on Engineering and Applied Science, 19 - 21 กรกฎาคม 2016, Sapporo ญี่ปุ่น
2014 exTheerathan Kingrattanaset, inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An analytical study of vibration of LPG-modified engine faults", Tokyo International Conference on Engineering and Applied Science (TICEAS2014), 17 - 19 ธันวาคม 2014, โตเกียว ญี่ปุ่น