การผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงที่ปรับปรุงด้วยคลอโรฟิลล์

Publish Year International Journal 5
2023 exThanaree Phongamwong, exNoelia Barrabes, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exGunther Rupprechter, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Chlorophyll-modified Au25(SR)18-functionalized TiO2 for photocatalytic degradation of rhodamine B", Applied Catalysis B: Environmental, ปีที่ 325, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2023, หน้า 122336-122348
2019 exChayet Worathitanon, exKuntida Jangyubol, exPreeyaporn Ruengrung, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWantana Klysubun, exNarong Chanlek, exPhatthanon Prasitchoke, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "High performance visible-light responsive Chl-Cu/ZnO catalysts for photodegradation of rhodamine B", Applied Catalysis B: Environmental, ปีที่ 241, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 359-366
2017 exThanaree Phongamwong, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhatthanon Prasitchoke, exChristoph Rameshan, exNoelia Barrab?s, exWantana Klysubun, exG?nther Rupprechter, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Novel visible-light-sensitized Chl-Mg/P25 catalysts for photocatalytic degradation of rhodamine B", APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL, ปีที่ 207, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2017, หน้า 326-334
2015 exThanaree Phongamwonga,, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Role of chlorophyll in Spirulina on photocatalytic activity of CO2 reduction under visible light over modified N-doped TiO2 photocatalysts", Applied Catalysis B: Environmental, ปีที่ 168, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 114-124
2015 exRujiwatra, Apinpus, exSemakul, Natthawat, exSurinwong, Sireenart, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Co-Ti-O Complex Oxides: Hydrothermal Synthesis, Phase Characterization, Color Analysis and Catalytic Activity Assessment", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2015, หน้า 857-867
Publish Year International Conference 2
2015 exT. Phongamwong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Photocatalytic Performance of Spirulina-modified N-doped TiO2 Photocatalysts for CO2 Reduction with Water under Visible Light", The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exMs. Thanaree Phongamwong , inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Influence of Spirulina on Photoreduction of CO2 with Water under Visible Light over Modified N-doped TiO2 Photocatalysts", The 4th TIChE International Conference 2014 "Changes: Cleaner Energy, Leaner Processes, Better Living" Chiang Mai, Thailand, December 18-19, 2014. , 18 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2018 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Novel visible-light-sensitized Chl-Mg/P25 catalysts for photocatalytic degradation of rhodamine B", Novel visible-light-sensitized Chl-Mg/P25 catalysts for photocatalytic degradation of rhodamine B, 15 - 16 พฤศจิกายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exThanaree Phongamwong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Enhanced Visible Light-induced Photocatalytic Activity of Novel Chlorophyll and Mg Co-modified P25", The 6th International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016), 26 - 28 ตุลาคม 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 exThanaree Phongamwong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Efficient visible light-induced photocatalytic degradation of Rhodamine B over chlorophyll and Mg co-modified P25 nanoparticles", NanoThailand 2016, 27 - 29 พฤศจิกายน 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exนางสาวธนารี โพธิ์งามวงศ์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Spirulina-modified N-doped TiO2 photocatalysts for enhanced visible light-induced photocatalytic activity of CO2 reduction with water", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16 (RGJ-Ph.D. Congress XVI) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา , 12 มิถุนายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย