ระบบรหัสนอนไบนารีสำหรับการสื่อสารข้อมูลสำคัญแบบไร้สายเคลื่อนที่ซึ่งสามารถสร้างอุปกรณ์ได้

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอภิญญา สมภักดี, "Vector Symbol Decoding for Systematic Nonbinary Convolutional Codes in Narrowband Power Line Communications", Proceedings of the 7th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2016), 20 - 22 มีนาคม 2016, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนราเทพ สกุลนิธิเมธา, exอภิญญา สมภักดี, "A Novel Nonbinary Concatenated Coding System for Narrowband Power Line Communications", 2015 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 24 - 27 มิถุนายน 2015, หัวหิน อื่นๆ ประเทศไทย