การสืบค้นรูปแบบการเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักในป่าธรรมชาติและสวนป่าเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)