ผลของเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassum) ต่อระดับ ไขมันในเลือดหนูที่เป็นไขมันในเลือดสูง