สร้าง ScFv ของสุกรที่จำเพาะกับ nonstructural protein-1 ของเชื้อ porcine reproductive and respiratory distress virus (PRRSV) เพื่อยับยั้งการ replication ของเชื้อไวรัส