การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล

Publish Year International Journal 1
2013 exJittima Junsawat, exNichakan Phumthiean, inนายพยูร เสนทองแก้ว, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Three-Dimensionally Ordered Macroporous Co/SiO2 Catalysts by Sol-Gel Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 634-638, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 620-623
Publish Year International Conference 1
2015 exธนัท โชคปัญญารัตน์, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Three-Dimensionally Ordered Macroporous (3DOM) SiO2/Al2O3 supports by Sol-gel Method", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015, 21 มกราคม - 23 สิงหาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย