การเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายและการปรับสภาวะการเลี้ยงรา Trichoderma reesei เพื่อเพิ่มการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส


แสดงความคิดเห็น

(0)