การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากเปลือกไข่ที่ปรับปรุงด้วย SrO ให้มีความว่องไวสูงสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ

Publish Year International Conference 1
2013 exKitsirirat Koonkuer, inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improvement of CaO catalysts derived from eggshells using a hydration technique for transesterification of crude Jatropha oil", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 16 - 19 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)