การบีบอัดภาพแบบเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพโดยใช้การแบ่งนับเพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของการแปลงเวฟเล็ตอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีการใช้ลิสต์สำหรับเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายแบบสื่อผสม

Publish Year International Journal 2
2013 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "A Practical Wavelet Compression for Arbitrarily-SizedNatural Color Images", Kasetsart Journal Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 925-939
2011 exSrisooksai, T, exKeamarungsi, K, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exAraki, K, "Practical data compression in wireless sensor networks: A survey", Journal of Network and Computer Applications, ปีที่ 2011, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 37-59
Publish Year International Conference 12
2017 exKurpukdee, Nattapong, exKasuriya, S., exChunwijitra, Vataya, exWutiwiwatchai, Chai, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "A study of support vector machines for emotional speech recognition", 2017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exNattapong Kurpukdee, exTomoki Koriyama, exTakao Kobayashi, exSawit Kasuriya, exChai Wutiwiwatchai, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Speech Emotion Recognition using Convolutional Long Short-Term Memory Neural Network and Support Vector Machines", Proc. 2017, 9th Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC), 12 - 15 ธันวาคม 2017, มาเลเซีย
2015 exNatnicha Anurakphanawan, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Fingerprint Recognition Performance with WSQ,CAWDR, and JPEG2000 Compression", 2015 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 22 - 24 มีนาคม 2015, สมุทรสาคร ประเทศไทย
2015 exJeerachon Ngamsritus, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Wavelet Image Encoder using Modified Simple Bitplane with Run-length coding and Golomb coding", ECTI_CON 2015, 24 - 27 มิถุนายน 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2014 exNatnicha Anurakphanawan, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Performance Evaluation of Fingerprint Image Compression with CAWDR and WSQ", The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), Phuket, Thailand, July 1-4, 2014, 1 - 4 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 exนางสาวสนทนา หมีรักษา, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "A Simulation of Hybrid Wavelet Image Compression", The 28th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2013), 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2013, Yeosu สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exTananiti Promwongsa, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Arbitrary-sized Image Compression without Padding", The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013), 4 - 6 กันยายน 2013, เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2012 exSaychum, S., exThangthai, A., exJanjoi, P., exThatphithakkul, N., exWutiwiwatchai, C., inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exKobayashi, T., "A bi-lingual Thai-English TTS system on android mobile devices", 2012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012, 16 พฤษภาคม 2012
2011 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "A Fast Algorithm for Low-memory Embedded Wavelet-based Image Coding without List", ECTI-CON 2011, 18 - 19 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exSayumporn Pharsook, exSupakorn Siddhichai, exThitiporn Chanwimaluang, exAsso.Prof.Tsuyoshi isshiki, "The Texture Classification Using the Fusion of Decisions from Different Texture Classifiers", ECTI-CON 2011, 17 - 20 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exTossaporn Srisooksai, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exKamol Keamarungsi, exKiyomichi Araki, "Energy-Efficient Clustered Wireless SensorNetworks using Arithmetic Coding", 2011 3rd International Conference on Signal Acquisition and Processing (ICSAP 2011), 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2010 exT. Juthakanjana, exU. Techavipoo, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, exP. Thajchayapong, "A STUDY OF DATA COMPRESSION FOR ULTRASOUND RF SIGNALSBEFORE BEAMFORMING", BMEICON2010, 27 - 28 สิงหาคม 2010, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2013 exนายธนานิติ พรหมวงศา, exนางสาวสนทนา หมีรักษา, inดร.พูนลาภ ลามศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Wavelet Image Encoder using Combination of Simple Bit-plane and Wavelet Difference Reduction", EECON 36, 11 - 13 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย