การค้นพบสารชนิดใหม่โดยการจัดการทางพันธุศาสตร์ของยีน Type III polyketide synthase

Publish Year International Conference 1
2013 exAnyarat Thanapipatsiri, exJuan-Pablo Gomez-Escribano, exJan Claesen, exMervyn Bibb, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, "Expression of Type III PKS genes in Streptomyces coelicolor.", Society for General Microbiology (SGM) Spring Conference 2013, 25 - 28 เมษายน 2013, Manchester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ