การค้นพบสารชนิดใหม่โดยการจัดการทางพันธุศาสตร์ของยีน Type III polyketide synthase