การคัดแยกขนาดของอนุภาคนาโนซิลิกอนและซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ผลิตจากกระบวนการแบบ top-down สำหรับประยุกต์ใช้ใน biological imaging

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJunya Jettanasen, "Size selection of silicon nanoparticles issued from porous silicon for future electronic applications.", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014), 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย