การสร้างแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการใช้คำสำคัญที่ปรากฎในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.มนตรี ตั้งพิชัยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparing Business Vocabulary for the ESP Classroom", RELC, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 51-65

แสดงความคิดเห็น

(0)