การพัฒนายางธรรมชาติจากผักตบชวา เพื่อทางเลือกใหม่ของวัสดุดูดซับเสียง

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Filled-NR conductive thin film: A simple route of graphene dispersion in natural rubber latex", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 548-549, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014