ผลของยาสมุนไพรไทยต่อการทำลายเซลล์มะเร็งของผนังท่อน้ำดีตับและเยื่อบุปอด