ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

3CL proteaseacaricideanatomical modelanatomyantiviral activityantiviral drugAntiviralsapoptosisCanine atopic dermatitisChickenclaudin-1CloningCoronaviruscorrelationdogdogsEmbryosEpitheliumevaluationfeline infectious peritonitis virusglycoconjugatesglycoconjugates histochemistryGrowthGut weedhistologyHistology lab examhorse carpal jointHuCCA-1HumanImmunohistochemistryIn vitroIntegumentintestineLiverMalassezia pachydermatitisMalayan pangolinManis javanicaMekong Giant Catfishmelanocortin-4 receptorMicroscopePangasianodon gigaspangolinPEDpigletpigletsPlantporcine epidemic diarrhea virusPowerPoint slidesprenatal developmentSchefflera leucantha ViguierSiamese crocodileskinsmall intestinesmall moleculessomatic cell nuclear transfersperm motilityswamp buffalotight junctiontropical cattle ticksUlva intestinalisVirologyVirtual screeningVirusvolatile oilzebrafishกระบวนการหายของแผลกายวิภาคศาสตร์การคัดแยกอสุจิไกลโคคอนจูเกตไข่คุณภาพน้ำเชื้อจุลกายวิภาคศาสตร์ช้างเอเชียเซลต้นกำเนิดปลาบึกผิวหนังภูมิคุ้มกันแมวสัตว์สัตว์น้ำประจำชาติ (national aquatic animal)สัตวแพทย์สัตวแพทย์ม สัตว์เลี้ยงสารละลายอิ่มตัวเกลือสารหนูสาหร่ายไส้ไก่สุนัขหนูเม้าส์ห้องปฏิบัติการหัวใจหุ่นจําลองหุ่นจำลองทางการแพทย์แหล่งเนื้อเยื่อแหล่งรังโรคอสุจิอัตราการตั้งท้องอายุ (Age)อิมมูนโนโกลบูลินอิมมูโนฮีสโตอุณหภุมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโอโอไซต์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ)
 • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 228 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 130 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 98 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 177 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 158 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 9 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 25 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)