การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุชนิดเมตาในทางแม่เหล็กไฟฟ้า