ความหลากหลายและอนุกรมวิธานของมวนน้ำในเทือกเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert W. Sites, "มวนตะพาบน้ำสกุล Heleocoris (Heteroptera: Naucoridae: Laccocorinae) ในประเทศไทย", การประชุมครั้งที่ 1 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 3 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย