การผลิตพลังงานทดแทนด้วยระบบการผลิตก๊าซไฮโดรเจนร่วมกับระบบการผลิตก๊าซมีเทน ในลักษณะ anaerobic biological process แบบกึ่งต่อเนื่อง