การปรับปรุงระบบแฟ้มข้อมูลโคดาให้รองรับการทำงานกับไอพีเวอร์ชันหก

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.สุขุมาล กิติสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับเปลี่ยนระบบจัดการแฟ้มข้อมูล CODA เพื่อรองรับ IPv6 ", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 4 - 6 พฤษภาคม 2009, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย