การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของ Plant Growth-Promoting Bacteria (PGPR) จากพืชตระกูลถั่วบริเวณจังหวัดนครปฐมและภูมิภาคใกล้เคียง


แสดงความคิดเห็น

(0)