สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

actinomyceteactinomycetesadsorptionallergenantibacterial activityAntimicrobial activityantioxidantasparagusBacillus thuringiensisbiodiversityBiosorptionBroad mitecaddisflieschitosanDegradationDye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEscherichia coliExtracellular polysaccharidegrowthGulf of ThailandHydropsychidaeleadlight trapMechanical Propertiesmethane emissionMicrosorummorphologynanoparticlesnatural enemiesNatural RubberphotocatalystPhotocatalyticphotoperiodPhytochemicalsPolyphagotarsonemus latusprecipitationProbioticqualityRelative humidityrhizobacteriariceSalmonella sp.Solar cellsStaphylococcus aureussugarcaneSynthesisTrichopteraUV-CWater qualityzinc oxideZnOZnO nanoparticlesกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแคดเมียมแคโรทีนอยด์ไคโตซานจุลินทรีย์ชีวเคมีซิงก์ออกไซด์ซีโอไลต์เซลล์แสงอาทิตย์ตะกั่วถั่วลิสงป่นน้ำตาลบร็อคโคลีตัดแต่งพร้อมบริโภคแบคทีเรียโปรตีนโปรไบโอติกผักตบชวาพลาสติกชีวภาพพืชวงศ์บุกบอนโพรไบโอติกแบคทีเรียฟางข้าวมะละกอแมลงน้ำไมโครเวฟยูวีซีลายนิ้วมือแฝงลิกโนเซลลูโลสโลกร้อนวิตามินซีสารก่อภูมิแพ้สารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสารสกัดจากพืชสิ่งแวดล้อมเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิเอทานอล

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 124 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 81 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 63 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 503 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 470 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 162 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 268 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 180 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 113 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1565 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 880 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 685 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 15 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 11 เรื่อง, สิทธิบัตร 4 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 296 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 246 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 14 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 32 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 76 รางวัล (เกียรติบัตร 40 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 20 รางวัล)