สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

ActinomyceteactinomycetesadsorptionallergenAntimicrobial activityantioxidantaquatic insectsAraceaeasparagusBacillus thuringiensisbiodiversityBiological controlBiosorptionBroad mitecaddisflieschitosanDegradationDFTdye-sensitized solar cellDye-sensitized solar cellsEscherichia coliExtracellular polysaccharideFISHgrowthGulf of ThailandHydropsychidaeleadlight trapMechanical propertiesmethane emissionMicrosorumMorinda citrifoliamorphologyNanocrystallinenanoparticlesnanostructuresnatural enemiesNatural rubberOptical propertiesPhase transformationphotocatalystPhotocatalyticPhotoperiodPhytochemicalsPolyphagotarsonemus latusprecipitationProbioticqualityRelative humidityrhizobacteriariceSalmonella sp.Solar cellsStaphylococcus aureussugarcaneSynthesisTrichopteraUV-CWater qualityzinc oxideZnOกรดฟูมาริกการควบคุมทางชีวภาพข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนไดออกไซด์คุณภาพน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแคดเมียมไคโตซานจุลินทรีย์ชีวเคมีซิงก์ออกไซด์ซีโอไลต์เซลล์แสงอาทิตย์ตะกั่วถั่วลิสงป่นน้ำตาลบร็อคโคลีตัดแต่งพร้อมบริโภคแบคทีเรียโปรไบโอติกผักตบชวาพลาสติกชีวภาพโพรไบโอติกแบคทีเรียมะละกอแมลงน้ำไมโครเวฟยูวีซีโลกร้อนสารก่อภูมิแพ้สารเคลือบกรดฟูมาริกสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบคาร์โบไฮเดรตสารสกัดจากพืชสิ่งแวดล้อมเสาวรสหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิเอทานอล

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 105 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 73 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 424 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 402 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 125 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 242 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 169 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 96 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1379 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 738 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 641 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 223 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 199 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 16 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 61 รางวัล (เกียรติบัตร 36 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)