การผลิตอนุภาคนาโนจากโคเอนไซม์คิวเทน โดยการใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือจุดวิกฤต

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "The Formation of Coenzyme Q10 Nanoparticles by Rapid expansion of Supercritical Solutions", The 1st NanoThailand Symposium (NTS) 2008, 6 - 8 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย