เทคนิคการวัดแบบตัวแปรเชิงพหุเพื่อตรวจสอบความแก่ของทุเรียน (พันธุ์หมอนทอง)