การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่อาศัยในบริเวณไรโซสเฟียและในรากพืชตระกูลถั่วและความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์


แสดงความคิดเห็น

(0)