การผลิตพลังงานก๊าซไฮโดรเจนแบคทีเรียสังเคราะห์แสงโดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรและน้ำทิ้งประเภทแป้ง

Publish Year International Conference 1
2011 exP. Ratamanalaya, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exP. A. Ramachandran , "Kinetics Study of Direct Dimethyl Ether Synthesis", TIChE International Conference 2011, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, exนางสาวน้ำทิพย์ เดชแพร, exดร.ชุรภา ธรภัทรสกุล, "ผลของการผลิตไฮโดรเจนแบบมีแสงของ Rubrivivax elatinosus SB24", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย