การกระตุ้นการเกิดยางไม้ที่มีกลิ่นหอมของไม้กฤษณา (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) กับเชื้อราและสารเคมี