การใช้ประโยชน์จากสารสกัดสบู่ดำในการควบคุมราสาเหตุโรคพืช