ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "SOIL CO2 EFFLUX, SOIL CARBON FRACTIONS and CARBON BALANCE IN CLAY AND SANDY LOAM SOILS PLANTED WITH JATROPHA CURCAS L.", 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management (IWA DIPCON 2008), 25 - 29 สิงหาคม 2008, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย