การศึกษาประเด็นความปลอดภัยของโรงงานนำร่องผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก