การพัฒนาชุดซอฟแวร์ตรวจสอบและค้นหาทรัพยากรสำหรับระบบกริดและคลัสเตอร์