กระบวนการไฮโดรเทอมัลร่วมกันระหว่างขยะพลาสติกและชีวมวลทางการเกษตรสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงแข็งชีวภาพและความสามารถในการพัฒนาเป็นวัสดุคาร์บอนรูพรุนสูงเพื่อการใช้งานทางด้านพลังงาน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)