การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโกโก้ผสมสารสกัดมะระหวาน - กะหล่ำปม ที่ผ่านการสเตอริไลส์