การสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรม ชุดตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอและรูปพรรณในแมวและสัตว์ตระกูลเสือเพื่องานนิติวิทยาศาสตร์ในสัตว์