การสร้างชุดตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลพันธุกรรมในสัตว์