การวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อควบคุมคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตเป็นหมอนหรือที่นอนยางพาราเกรดพิเศษ (110711) (ปีที่ 2) - (สนับสนุนโดยสวก.)

Publish Year International Conference 3
2022 exผศ.ดร.เรวัตร ใจสุทธิ, exนางสาว นราภรณ์ อินดาฤทธิ์, exนางสาวกัณฑิมา พัฒนราช, exนาย ทวีวัฒน์ คำหล้า, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Study of Electrical Resistance of Silver Nanowires in Isopropanol for Heater Application", The 4th International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI), 15 - 16 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนางสาว เสาวนีย์ ยะลา, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of freshly prepared AgCl for high yield silver nanowires under polyol method", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2021), 15 - 17 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนาย ทวีวัฒน์ คำหล้า, inดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of heated silver nanowires under surface modification", The International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2021), 15 - 17 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย