การพัฒนาต้นแบบวัสดุหลบซ่อนปลอดภัยสำหรับการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด