การใช้ประโยชน์กากชาส่วนเหลือเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการพัฒนาการผลิตคอมบูชาด้วยกล้าเชื้อบริสุทธิ์