นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคตของผู้สูงอายุ

Publish Year International Conference 2
2022 exChanasorn Nutsathaporn, inนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Human Fall Prediction and Detection Using Low Price IMU Sensor", 2022 IEEE 4th Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering (ECICE), 28 - 30 ตุลาคม 2022, Yunlin ไต้หวัน
2022 exChanasorn Nutsathaporn, inนายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด, inดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพฤทธิ์ จินันทุยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Statistical Characteristic of IMU Rate Gyro Uncertainty", International Joint Conference 2022: The 17th International Symposium on Artificial, The 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things, and The 5th International Conference on Culture Technology Uncertainty, Rajamangala University of Technology Lanna, 5 - 7 พฤศจิกายน 2022, ChiangMai เชียงใหม่ ประเทศไทย