การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตและการแบ่งปันธาตุเหล็กและสังกะสีในการเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดข้าว