การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มบรรจุกระป๋องอลูมิเนียมสำหรับเด็ก