การประเมินกรดแอสคอร์บิกและแคลเซียมของผลสับปะรดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี