การประยุกต์ใช้วัคซีนเชื้อตายแบบรวมเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรียที่สร้างความเสียหายในการเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ในบ่อดิน