การประเมินประสิทธิภาพเส้นใยไผ่ 5 ชนิดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพต้นแบบพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต