Person Image

  Education

  • วท.บ(วนผลิตภัณฑ์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม(วนผลิตภัณฑ์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D. (Agriculture), The University of Tokyo, JAPAN, 2556

  Expertise Cloud

  26Bacterial nanocelluloseBagasseBambooBamboo holocellulosebasalt fiberbasic densityBiofilmBionanocompositeCoiColeopteraCrystal StructureCrystalline celluloseHempHemp bastHevea brasiliensishigh temperature fermentationHolocelluloseKomagataeibacter oboediensKomagataeibacter xylinuslayered structuresMorphological propertiesNanocelluloseNanofibrilNon-wood celluloseorchid cut flowerOrchid cut flowersoxidationPackaging containers paperPaperPhysical propertiesplywoodPolymerizationprogeny numbersPulpPulp fiberQuaternary ammonium compoundsreinforcementrubberwoodsandwich panelsscale upSilver nanoparticlesstarchstrain ImprovementStreblus asper Lour.sugartapiocaTEMPOTEMPO-mediated oxidationTEMPO-oxidized cellulose fibersTensile propertiesthermotolerant aceticthermotolerant acetic acid bacteriawaterX Ray DiffractionZinc pyrithionกระดาษธนบัตรกระดาษบรรจุภัณฑ์กระดาษยับยั้งจุลินทรีย์กล้วยไม้ตัดดอกกัญชงการขยายขนาดการปรับตัวการปรับปรุงสายพันธุ์การหมักที่อุณหภูมิสูงข่อยคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเส้นใยเชื้อพันธุกรรมซิลเวอร์ นาโนปาร์ติเคิลเซลลูโลสและการดัดแปลงเซลลูโลสเทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลสจากวัสดุชีวภาพนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียน้ำมัน CBDแบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนแบคทีเรียนาโนเซลลูโลสปรับปรุงพันธุ์ไผ่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพไผ่กำยาน ไผ่บงใหญ่ ไผ่รวกเขา ไผ่เลี้ยงไผ่ซางนวลไผ่ตงไผ่ตง ไผ่ซางนวล ไผ่กำยาน ไผ่ลำมะลอก ไผ่รวกเขา ไผ่เลี้ยง องค์ประกอบทางเคมีไผ่ตง พอลิเมอร์ชีวภาพ นาโนเซลลูโลส เทมโปพลาสติกชีวภาพพลาสติกย่อยสลายได้พอลิบิวทิลีนซัคซิเนตพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มชีวภาพฟิล์มชีวภาพ แบคทีเรียนาโนเซลลูโลส วัสดุผสมนาโนชีวภาพโรคเกสรดำวัสดุผสมนาโนชีวภาพวัสดุเส้นใยธรรมชาติสมุดไทยสัณฐานวิทยาของเส้นใยสายพันธุ์ปรับตัวเส้นใยเซลลูโลสดัดแปลงด้วย TEMPOเส้นใยไผ่อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

  Interest

  เซลลูโลสและการดัดแปลงเซลลูโลส, เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลสจากวัสดุชีวภาพ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Comparative characterization of TEMPO-oxidized cellulose nanofibril films prepared from non-wood resourcesPuangsin B., Puangsin B., Yang Q., Saito T., Isogai A.2013International Journal of Biological Macromolecules
   59,pp. 208-213
   48
   2TEMPO-Mediated Oxidation of Hemp Bast Holocellulose to Prepare Cellulose Nanofibrils Dispersed in WaterPuangsin B., Puangsin B., Fujisawa S., Kuramae R., Saito T., Isogai A.2013Journal of Polymers and the Environment
   21(2),pp. 555-563
   29
   3Characterization of cellulose nanofibrils prepared by direct TEMPO-mediated oxidation of hemp bastPuangsin B., Puangsin B., Soeta H., Saito T., Isogai A.2017Cellulose
   24(9),pp. 3767-3775
   16
   4Characterization of bamboo nanocellulose prepared by TEMPO-mediated oxidationChitbanyong K., Pitiphatharaworachot S., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2018BioResources
   13(2),pp. 4440-4454
   5
   5Starch nanocomposites reinforced with TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils derived from bamboo holocellulosePitiphatharaworachot S., Chitbanyong K., Sungkaew S., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2019BioResources
   14(2),pp. 2784-2797
   4
   6Basalt-fiber-reinforced polyvinyl acetate resin: A coating for ductile plywood panelsKramár S., Trcala M., Chitbanyong K., Král P., Puangsin B.2020Materials
   13(1),pp. 49
   3
   7Development of nanocomposite film comprising of polyvinyl alcohol (Pva) incorporated with bacterial cellulose nanocrystals and magnetite nanoparticlesUsawattanakul N., Torgbo S., Sukyai P., Khantayanuwong S., Puangsin B., Srichola P.2021Polymers
   13(11)
   1
   8TEMPO-oxidized cellulose nanofibril film from nano-structured bacterial cellulose derived from the recently developed thermotolerant Komagataeibacter xylinus C30 and Komagataeibacter oboediens R37–9 strainsChitbanyong K., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Theeragool G., Puangsin B.2020International Journal of Biological Macromolecules
   163,pp. 1908-1914
   1
   9Silver nanoparticle-based paper packaging to combat black anther disease in orchid flowersNokkrut B., Pisuttipiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2019Coatings
   9(1)
   1
   10Natural fibers derived from coi (streblus asper Lour.) and their behavior in pulping and as paperBoonpitaksakul W., Chitbanyong K., Puangsin B., Pisutpiched S., Khantayanuwong S.2019BioResources
   14(3),pp. 6411-6420
   1
   11Characterization of sweet bamboo (Dendrocalamus asper Backer) kraft pulp filled in poly(lactic acid)/polybutylene succinate blend compositeJansiri S., Deenu A., Puangsin B., Sungkaew S., Kamthai S.2021Polymer Composites
   0