Person Image

  Education

  • วท.บ(วนผลิตภัณฑ์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม(วนผลิตภัณฑ์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • Ph.D. (Agriculture), The University of Tokyo, JAPAN, 2556

  Expertise Cloud

  26Bacterial celluloseBacterial cellulose nanocrystalBacterial Cellulose NanocrystalsBacterial nanocelluloseBiofilmBiomassBio-mass energyBionanocompositeCoiFiber morphologyfilmHempHemp bastHemp bast fiberHemp stalkHemp stalksHevea brasiliensisHigh resolution transmission electron microscopyhigh temperature fermentationHolocelluloseHomogeneous dispersionsIn-situ synthesisInterfacial compatibilityIron metallographyIron oxidesIrregular particleKomagataeibacter oboediensKomagataeibacter xylinuskraft pulpLactic acidlayered structureslectotypeMagnetiteMagnetite nanoparticlesMechanical propertyMesamallmolded pulpMorphological propertiesMorphologyMulti-layered coatingMulti-layered coatingsNanocelluloseNanocomposite filmNanocomposite filmsNanocompositesPapermakingParticle size analysisParticulate matter and airborne pathogensPhysical propertiesplywoodpollen morphologyPoly (vinyl alcohol) (PVA)Poly lactic acidPoly(lactic acid)polybutylene succinatepolylactic acidPolymeric nanomaterialPolymerizationPolyvinyl AcetatePolyvinyl alcoholPolyvinyl alcoholsPotential resourcesprogeny numbersPulpPulp fiberQuaternary ammonium compoundsreinforcementriverbanksrubberRubber productsrubber woodrubberwoodsandwich panelsscale upScanning electron microscopySEC/MALLS/RI analysisSilver nanoparticlesSoda pulpingStreblus asper Lour.sucrosesugarSugar (sucrose)sunn hempSurface morphologysweet bambooSynergistic effectSynthesis (chemical)tapiocaTEMPOกัญชงการหมักที่อุณหภูมิสูงคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์นาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียแบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนแบคทีเรียนาโนเซลลูโลสฟิล์มชีวภาพวัสดุผสมนาโนชีวภาพวัสดุเส้นใยธรรมชาติ

  Interest

  เซลลูโลสและการดัดแปลงเซลลูโลส, เทคโนโลยีการผลิตนาโนเซลลูโลสจากวัสดุชีวภาพ

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 3 เรื่อง (Unknown 3 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparative characterization of TEMPO-oxidized cellulose nanofibril films prepared from non-wood resourcesPuangsin B., Puangsin B., Yang Q., Saito T., Isogai A.2013International Journal of Biological Macromolecules
  59,pp. 208-213
  69
  2TEMPO-Mediated Oxidation of Hemp Bast Holocellulose to Prepare Cellulose Nanofibrils Dispersed in WaterPuangsin B., Puangsin B., Fujisawa S., Kuramae R., Saito T., Isogai A.2013Journal of Polymers and the Environment
  21(2),pp. 555-563
  39
  3Characterization of cellulose nanofibrils prepared by direct TEMPO-mediated oxidation of hemp bastPuangsin B., Puangsin B., Soeta H., Saito T., Isogai A.2017Cellulose
  24(9),pp. 3767-3775
  34
  4Development of nanocomposite film comprising of polyvinyl alcohol (Pva) incorporated with bacterial cellulose nanocrystals and magnetite nanoparticlesUsawattanakul N., Torgbo S., Sukyai P., Khantayanuwong S., Puangsin B., Srichola P.2021Polymers
  13(11)
  25
  5Characterization of sweet bamboo (Dendrocalamus asper Backer) kraft pulp filled in poly(lactic acid)/polybutylene succinate blend compositeJansiri S., Deenu A., Puangsin B., Sungkaew S., Kamthai S.2021Polymer Composites
  13
  6Characterization of bamboo nanocellulose prepared by TEMPO-mediated oxidationChitbanyong K., Pitiphatharaworachot S., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2018BioResources
  13(2),pp. 4440-4454
  13
  7Starch nanocomposites reinforced with TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils derived from bamboo holocellulosePitiphatharaworachot S., Chitbanyong K., Sungkaew S., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2019BioResources
  14(2),pp. 2784-2797
  13
  8TEMPO-oxidized cellulose nanofibril film from nano-structured bacterial cellulose derived from the recently developed thermotolerant Komagataeibacter xylinus C30 and Komagataeibacter oboediens R37–9 strainsChitbanyong K., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Theeragool G., Puangsin B.2020International Journal of Biological Macromolecules
  163,pp. 1908-1914
  12
  9Basalt-fiber-reinforced polyvinyl acetate resin: A coating for ductile plywood panelsKramár S., Trcala M., Chitbanyong K., Král P., Puangsin B.2020Materials
  13(1),pp. 49
  11
  10Fiber morphology, chemical composition, and properties of kraft pulping handsheet made from four Thailand bamboo speciesKhantayanuwong S., Yimlamai P., Chitbanyong K., Wanitpinyo K., Pisutpiched S., Sungkaew S., Sukyai P., Puangsin B.2023Journal of Natural Fibers
  20(1)
  11
  11Sugarcane leave-derived cellulose nanocrystal/graphene oxide filter membrane for efficient removal of particulate matterChantaso M., Chaiyong K., Meesupthong R., Yingkamhaeng N., Diem L.N., Torgbo S., Sukyai P., Khantayanuwong S., Puangsin B., Srichola P.2023International Journal of Biological Macromolecules
  234
  9
  12Structures, molar mass distributions, and morphologies of TEMPO-oxidized bacterial cellulose fibrilsOno Y., Takeuchi M., Kimura S., Puangsin B., Wu C.N., Isogai A.2022Cellulose
  9
  13Silver nanoparticle-based paper packaging to combat black anther disease in orchid flowersNokkrut B., Pisuttipiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2019Coatings
  9(1)
  7
  14Natural fibers derived from coi (streblus asper Lour.) and their behavior in pulping and as paperBoonpitaksakul W., Chitbanyong K., Puangsin B., Pisutpiched S., Khantayanuwong S.2019BioResources
  14(3),pp. 6411-6420
  5
  15Bamboo fiber strengthened poly(lactic acid) composites with enhanced interfacial compatibility through a multi-layered coating of synergistic treatment strategyFei B., Wang D., AlMasoud N., Yang H., Yang J., Alomar T.S., Puangsin B., Xu B.B., Algadi H., El-Bahy Z.M., Guo Z., Shi Z.2023International Journal of Biological Macromolecules
  249
  5
  16Physical Properties of Handsheets Derived from Coi (Streblus asper Lour.) Pulp Fiber as Papermaking Material Traced from Ancient TimesKhantayanuwong S., Boonpitaksakul W., Chitbanyong K., Pisutpiched S., Puangsin B.2021BioResources
  16(3),pp. 6201-6211
  4
  17Soda pulping of sunn hemp (Crotalaria juncea L.) and its usage in molded pulp packagingYimlamai P., Ardsamang T., Puthson P., Somboon P., Puangsin B.2023Journal of Bioresources and Bioproducts
  3
  18Utilization of hemp stalk as a potential resource for bioenergyChaowana P., Hnoocham W., Chaiprapat S., Yimlamai P., Chitbanyong K., Wanitpinyo K., Chaisan T., Paopun Y., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2024Materials Science for Energy Technologies
  7,pp. 19-28
  3
  19Silver-nanoparticle-containing handsheets for antimicrobial applicationsPuangsin B., Chitbanyong K., Yimlamai P., Khantayanuwong S., Pisutpiched S., Isogai A.2022Cellulose
  1
  20Assessment of Electrothermal Pretreatment of Rambutan (Nephelium lappaceum L.) Peels for Producing Cellulose FibersTorgbo S., Sukyai P., Khantayanuwong S., Puangsin B., Srichola P., Sukatta U., Kamonpatana P., Beaumont M., Rosenau T.2022ACS Omega
  1
  21Morphology, Taxonomy, Culm Internode and Leaf Anatomy, and Palynology of the Giant Reed (Arundo donax L.), Poaceae, Growing in ThailandNgernsaengsaruay C., Puangsin B., Leksungnoen N., Khantayanuwong S., Chanton P., Thaepthup T., Wessapak P., Meeboonya R., Yimlamai P., Wanitpinyo K., Chitbanyong K., Andriyas T., Banjatammanon N.2023Plants
  12(9)
  0
  22Improvement of the Dimensional Stability of Rubber Wood Based on the Synergies of Sucrose and Tung Oil ImpregnationYang C., Yang S., Yang H., Puangsin B., Qiu J.2023Forests
  14(9)
  0
  23Properties of mixture of hemp bast and softwood pulp for filter paper manufactureYimlamai P., Chitbanyong K., Wanitpinyo K., Puangsin B., Nanta K., Khantayanuwong S., Pisutpiched S., Chaisan T., Fei B., Hiziroglu S.2024Heliyon
  10(3)
  0