การโคลนและการแสดงออกของยีน Immunoglobulin M สายหลักของปลาดุกอุย

Publish Year International Conference 3
2023 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inนายอนุรักษ์ อุชุวิทยากุล, อาจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Evolution, Diversification, Immune Responsive and Functional Mechanisms of IgM Heavy Chain (Igh?) Genes in Clarias Catfish and Hybrids", 1st Animal Genomics and Bioresource for ESG and SDGs, 13 - 15 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exAnurak Bunnoy, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Molecular characterization and diversity analysis of immunoglobulin M heavy chain genes in G?nther's walking catfish (Clarias macrocephalus G?nther, 1864)", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, ex BUNNOY A., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "THE MYSTIFYING DIVERSITY OF IMMUNOGLOBULIN M HEAVY CHAIN GENES AND ITS REPERTOIRES IN BIGHEAD CATFISH (CLARIAS MACROCEPHALUS)", The XIII International Symposium of Genetics in Aquaculture, 15 - 20 กรกฎาคม 2018, Cairns, Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย