น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวโพดม่วง

  • โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inนายประมวล ทรายทอง

  • inนายประมวล ทรายทอง,inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์


แสดงความคิดเห็น

(0)